Vārda dienu svin: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

Kā ar valsts atbalstu pietuvoties sapnim par savu mājokli

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Savs mājoklis un apmierinātība ar dzīvošanas apstākļiem ir viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē mūsu kopējo apmierinātību ar dzīvi un spēju justies laimīgiem. Kā noskaidroja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti pētījumā par mājokļu pieejamību Latvijā, liela daļa cilvēku pie mums dzīvo novecojušos mājokļos un pārapdzīvotībā.

Apzini un izvērtē savas iespējas

Ja jauna, labāka un plašāka mājokļa meklējumi ir arī tavā dienaskārtībā, gribas to iegādāties savā īpašumā, nevis īrēt, un ir skaidrs, ka par saviem līdzekļiem vien to nevarēsi iegādāties, jāizvērtē ir savas iespējas un hipotekāro aizdevumu sniedzēji un to piedāvājumi.

Vispirms ir lietderīgi apzināties, kas tad ir tas, kas var būt nepieciešams, lai saņemtu kredītu mājoklim. No bankas uz banku šie kritēriji, visdrīzāk, atšķirsies, taču būtiskākais, ko ņems vērā visas kredītiestādes, būs ienākumi jeb spēja atmaksāt kredītu, kā arī pieejamie līdzekļi pirmās iemaksas segšanai.

Nākamais solis ir izvērtēt dažādo kredītiestāžu hipotekāro aizdevumu piedāvājumus – maksimālā aizdevuma summa, procentu likme, pirmās iemaksas apmērs, kredīta izsniegšanas termiņš utt. Šim mērķim Somijas uzņēmums Sortter ir attīstījis ērtu kredītu salīdzināšanas platformu, kurā vienuviet apkopoti pārbaudītu Latvijā darbojošos hipotekāro kredītu sniedzēju piedāvājumi.

Kad būs skaidrība par to, kuram kreditētājam labākie nosacījumi, vajadzēs spert nākamo soli – pieteikties uz konsultāciju pie konkrētā kredītdevēja vai iesniegt kredīta pieteikumu. Tālāk jau banka noteiks, vai klasificējaties aizdevuma saņemšanai, vai – nē.

Kā var palīdzēt valsts garantiju programmas

Diemžēl, ne vienmēr bankas atbilde ir pozitīva, jo, kā secināja OECD eksperti, jaunu mājokļu iegādi lielākoties kavē salīdzinoši zemie ienākumi vai arī nepietiekamie uzkrājumi pirmās iemaksas segšanai. Tieši tāpēc, lai nāktu pretī Latvijas iedzīvotājiem, valsts ir izveidojusi un valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM realizē vairākas atbalsta programmas mājokļa iegādei dažādām iedzīvotāju grupām. Šobrīd aktīvas ir šādas programmas:

 Atbalsts ģimenēm ar bērniem

 Atbalsts jaunajiem speciālistiem

 Balsts subsīdija daudzbērnu ģimenēm

Valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem

Šī ALTUM atbalsta programma sniedz garantiju bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem. Šis atbalsta mehānisms ir vērsts uz ģimenēm, kurām ir pastāvīgi ienākumi, taču nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

Ja kādreiz uz šo atbalstu varēja pretendēt ģimenes, kurās aug vismaz viens nepilngadīgs bērns, tad nu jau kādu laiku šī norma ir mainīta un uz atbalstu var pieteikties ģimenes, kurās ir vismaz viens bērns vecumā līdz 24 gadu vecumam. Atbalstu var saņemt arī bērna gaidību laikā.

Pretendējot uz šo atbalstu, jāņem vērā daži ierobežojumi. Proti, garantija tiek izsniegta darījumiem, kuru summa nepārsniedz 250 000 eiro, un, nosakot garantijas apjomu, tiek ņemts vērā tas, cik bērnu aug ģimenē:

 10% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 EUR, ja ģimenē aug 1 bērns (vai arī iestājusies pirmā bērna grūtniecība)

 10-15% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 EUR, ja ģimenē aug 2 bērni (vai vismaz 1 bērns un ir iestājusies grūtniecība)

 10-20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR, ja ģimenē aug 3 bērni (vai vismaz 2 bērni un ir iestājusies grūtniecība)

 10-30% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 EUR, ja ģimenē aug 4 bērni (vai vismaz 3 bērni un ir iestājusies grūtniecība)

visos gadījumos garantija palielinās par 5%, ja tiek iegādāts vai būvēts A klases vai gandrīz nulles enerģijas mājoklis

Garantijas termiņš ir 10 gadi. Tas gan nenozīmē, ka arī aizdevuma atmaksas termiņš būs ar identisku termiņu. Aizdevums joprojām var tikt izsniegts arī uz 20 vai pat 30 gadiem. Garantijas būtība ir sniegt papildu nodrošinājumu bankai, kredītu izsniedzot. Ejot laikam, atlikušais aizdevuma apjoms pret īpašuma vērtību samazinās un bankai garantija vairs nav nepieciešama.

Saistībā ar atbalsta programmu jaunajām ģimenēm bieži tiek uzdoti arī šie trīs jautājumi:

1) Vai garantiju izsniedz arī zemes iegādei?

Jā, garantija var tikt izsniegta arī aizņēmumiem zemes iegādei, vienīgi bankas aizdevumam ir jānodrošina gan zemes iegāde, gan būvniecība, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā.

2) Vai uz garantiju var pretendēt atkārtoti?

Jā, šīs programmas atbalstu var saņemt atkārtoti, piemēram, lielāka mājokļa iegādei, tiesa, ja izpildās šie kritēriji: iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās un ir palielinājies bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība

3) Ģimenē aug divi bērni, bet katrs no dažādām attiecībām, vai atbalstu tik un tā var iegūt?

Atbalstu var iegūt, vienīgi, jāņem vērā, ka atbalstu izsniedz vienai personai, tāpēc, lai iegūtu maksimālo atbalstu, abiem bērniem jābūt konkrētās personas apgādībā. Pretējā gadījumā garantija tiks izsniegta tikai par vienu bērnu, kas atrodas konkrētās personas apgādībā.

Vēl būtiski saprast, ka iegūstot ALTUM atbalstu, fiziski nauda netiek izsniegta. Valsts garantija ir bankas aizdevuma papildu nodrošinājums vai galvojums un nozīmē to, ka banka varēs piešķirt lielāku aizdevuma summu un nepieciešamā pirmā iemaksa samazināsies. Piemēram, ja standartā banka piešķir kredītu līdz 85% no nekustamā īpašuma cenas, tad ar valsts izsniegto garantiju aizdevuma apmērs var palielināties līdz pat 95%. Jā, tas nozīmē, ka vismaz 5% no nekustamā īpašuma cenas tik un tā būs pašiem jāveic kā pirmā iemaksa, taču summāri būtiski mazāka nekā standarta gadījumos. Piemēram, ja nekustamā īpašuma cena ir 100 000 eiro, tad standarta gadījumā pirmā iemaksa būtu ne mazāk kā 15 000 eiro, kamēr ar valsts garantiju tie varētu būt tikai 5000 eiro.

Kas būtiski, saņemot garantiju ir iespējams saņemt arī valsts nodevas atvieglojumus īpašumtiesību pārreģistrācijai Zemesgrāmatā. Valsts nodeva, attiecīgi, tiek samazināta no 2% uz 0.5%. Tiesa, ir jārēķinās, ka būs jāsedz vienreizēja komisijas maksa par garantijas izsniegšanu, kas ir 2,5% apmērā no garantijas apmērā. Piemēram, ja tiek iegūta 10% garantija 10 000 eiro apmērā, tad vienreizējā komisijas maksa būs 250 eiro.

Valsts atbalsts jaunajiem speciālistiem

Šis atbalsta mehānisms ir orientēts uz jaunajiem speciālistiem, kas ieguvuši vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kuriem ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

Līdzīgi kā garantija jauno ģimeņu atbalstam, arī šajā programmā valsts garantija tiek izsniegta uz termiņu līdz 10 gadiem. Galvenais kritērijs gan vairs nav bērnu skaits, bet gan izglītības līmenis un vecums, jo garantijas saņēmējs nedrīkst būt vecāks par 35 gadiem. Garantijas maksimālais apmērs ir 20% no aizdevuma pamatsummas, taču ne vairāk kā 50 000 eiro.

Jaunā speciālista atbalsta garantiju atkārtoti iegūt nav iespējams, taču var pretendēt uz jauno ģimeņu atbalstu, ja izpildās noteikti kritēriji. Proti, ja iepriekšējā (jaunā speciālista) garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir beigušās, kopš iepriekšējās garantijas saņemšanas ģimenē ir ienācis viens vai vairāki bērni vai ir iestājusies grūtniecība, un jauns aizdevums tiek ņemt ar mērķi palielināt dzīvojamo platību.

Ja jauno ģimeņu programmā ir iespējams pretendēt uz valsts nodevas atvieglojumiem, jauno speciālistu programmā šādi atvieglojumi netiek piemēroti. Tāpat, izmantojot šo atbalsta mehānismu, ir jārēķinās ar regulāriem komisijas maksājumiem, kas gada griezumā ir 4,8% no garantijas atlikuma. Piemēram, ja garantija būtu 10% ar 10 000 eiro, tad gadā šīs izmaksas būtu ~480 eiro. Maksa par pirmo gadu tiek ieturēta pie garantijas izsniegšanas, pēc tam katra gada maksājums tiek sadalīts četros maksājumos, ko jāveic reizi ceturksnī.

Valsts atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Jaunākā no valsts atbalsta formām mājokļa iegādei ir Balsts subsīdija. Tā ir neatmaksājama valsts subsīdija vai dāvinājums mājokļa iegādei vai būvniecībai daudzbērnu ģimenēm. Subsīdijas mērķis ir samazināt vai pilnībā aizstāt klienta pirmo iemaksu bankā. Būtiski – to var saņemt tikai kopā ar bankas aizdevumu.

Uz šo atbalsta formu var pretendēt persona, kurai nepieder cita dzīvojām telpa – māja, dzīvoklis, vasarnīca, un ģimenē ir vismaz 3 vai vairāk bērni (vai divi bērni un tiek gaidīts trešais). Atkarībā no bērnu daudzuma, mainās subsīdijas apmērs:

 ja ģimenē ir 3 bērni (vai 2 un tiek gaidīts trešais), subsīdijas apmērs ir 8000 eiro

 ja ģimenē ir 4 bērni vai vairāk (vai 3 un tiek gaidīts ceturtais), subsīdijas apmērs ir 10 000 eiro

 ja iegādājamais vai būvējamais mājoklis ir gandrīz nulles enerģijas mājoklis, subsīdiju abos gadījumos ir iespējams palielināt par 2000 eiro

Kā jau tika minēts iepriekš, Balsts subsīdija ir vienreizējs atbalsta pasākumus, uz to atkārtoti pretendēt nevar, bet to var izmantot kopā ar atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem. Jāizpildās gan vēl ir citiem kritērijiem. Proti, atbalsta saņēmējs pēdējo gadu ir Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs un ģimenes kopējie ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 17 000 eiro (bruto summa). Tāpat subsīdija nedrīkst pārsniegt 50% no darījuma summas.

Subsīdiju var saņemt arī esoša mājokļa pārbūvei, kuras mērķis ir palielināt dzīvojamo platību. Vienkārši dzīvesvietas remontam subsīdiju saņemt nevar.

Top jauna mājokļu politikas stratēģija

Noslēgumā jāpiebilst, ka tuvākajos gados, iespējams, parādīsies vēl citi atbalsta mehānismi, jo Ekonomikas ministrijā norit darbs pie jaunas mājokļu politikas stratēģijas izstrādes turpmākajiem pieciem gadiem. Tai, cita starpā, jārod risinājums arī šobrīd “neatbalstītā vidusslāņa” mazināšanai. Šajā kategorijā ietilpst ģimenes, kuras ir pārāk turīgas, lai saņemtu sociālo mājokli vai dzīvokļa pabalstu, bet ne pietiekami turīgas, lai saņemtu hipotekāro kredītu. Saskaņā ar OECD ekspertu aplēsēm, šajā kategorijā ietilpst aptuveni  44% no visām Latvijas mājsaimniecībām.

 

***

Raksta tapšanā izmantotie resursi:

Altum pakalpojumi iedzīvotājiem

Vebinārs “Mājokļu atbalsts ģimenēm 45 minūtēs”

MK Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

Latvijas un OECD sadarbības projekta “Mājokļu pieejamība Latvijā” noslēguma prezentācija

Dalīties.

Atstāt Ziņu