Pārlūkojam: apmācības

Personāla vadības speciālistu kursi
Autors:

Kursu mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu galvenajās personāla vadības funkcijās, kā arī veidot izpratni par personāla atlasi, vadību un plānošanu, sniegt praktiskas iemaņas personāla atlases, vērtēšanas un attīstības jautājumu risināšanā.