Pārlūkojam: mūki

No pašas Himalaju sirds
Autors:

Septembrī Latvijā viesosies Tibetas Budisma mūki no Ladakas. Programmā paredzēts Tibetas Budisma svēto deju un rituālu koncerts,  budisma sakrālo gleznojumu izstāde un  smilšu mandalas veidošana.