Pārlūkojam: generation p

Par ‘Generation P’ jeb pepsikolas paaudzi
Autors:

“Izjūtu skaudru piederību šai „P” (pepsikolas) paaudzei – tiem, kas vēl piedzīvoja padomju laiku savas karjeras sākuma posmā,” grāmatu klubiņa dalībnieces Ineses Kušķes pārdomas par V.Peļevina romānu „Generation-P”.