Vārda dienu svin: Ivars, Ilgvars

Kļūsti pati sev par darbadevēju!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Laikā, kad darbu nav tik viegli atrast, daudzi uzdrošinās īstenot sen lolotus sapņus un savas aizraušanās pārvērš par ienākumu avotu. Ja arī tev ir bijis šāds mērķis, bet neesi sadūšojusies, jo ceļš līdz tam licies sarežģīts, šis ir īstais laiks saņemties. Ar šī gada sākumu valstī ieviesta jauna atvieglota kārtība, kādā tu vari uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību- patentmaksa.

Būtībā tā ir domātā tādām profesijām kā auklītes, manikīres, frizieres, floristes, fotogrāfes, masieres, adītājas, rotu izgatavotājas utt. Tas nozīmē – lai pieskatītu bērnus, izgatavotu rotas un tās pārdotu, tev nav jāreģistrējas ne kā pašnodarbinātai, ne arī jādibina uzņēmums.

Tev atliek doties uz Valsts Ieņēmumu Dienestu un reģistrēties kā patentmaksas maksātājai. Tālāk tev valstij jāsamaksā konstanta summa (patentmaksa), kas būtībā būs tavs ienākumu, kā arī sociālā nodokļa maksājums. Pluss šajā jaunajā kārtībā ir tas, ka neatkarīgi no tā, cik tu nopelnīsi mēnesī, summa, kas jāmaksā valstij, ir vienāda. Taču ir arī mīnuss – šīs summa tev jāsamaksā uz priekšu. Proti, līdzko tu piereģistrējies, piemēram, uz pusgadu kā floriste, tev pāris dienu laikā valstij jāsamaksā visa pusgada patentmaksa, šajā gadījumā 30 Ls x 6 mēneši, kas ir 180 Ls. Tomēr pēc tam visu pusgadu tev valstij no sava nopelnītā nav jāmaksā nekas. Turklāt reģistrēties kā patentmaksas maksātāja tu vari arī uz īsāku laiku, piemēram, tikai uz vienu mēnesi.

SievietesPasaule.lv lūdza Ekonomikas ministrijai izskaidrot jaunās kārtības nianses.

 

Patentmaksa – kas tā ir un kādas nodarbošanās pārstāvji var tai reģistrēties?
Patentmaksa ir nodokļu maksājums, apvienojot iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Patentmaksas ikmēneša apmērs, atkarībā no saimnieciskās darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt patentmaksu, ir no 30 līdz 70 latiem mēnesī (konkrētu summu katrai profesijai skaties raksta apakšā esošajā tabulā).

Patentmaksas piemērošanas kārtība jau ir spēkā kopš šī gada 1.janvāra un ikviens, kas vēlas uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību, jau var doties un reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātājs.

Taču patentmaksa attiecas tikai uz ierobežotām saimnieciskās darbības jomām. Tās ir:

– ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;

– apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;

– amatniecības izstrādājumu no koka, salmiem, māla, stikla vai akmens izgatavošana;

– floristika;

– fotografēšanas pakalpojumi;

– skaistumkopšanas pakalpojumi;

– privātie mājsaimniecības pakalpojumi;

– mājas aprūpes pakalpojumi;

– meža un pļavu velšu vākšana (sēņošana, ogošana vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana)

Tātad reģistrēties kā patentmaksas maksātāja, vari tikai tad, ja savu mazo uzņēmējdarbību vēlies saistīt ar kādu no šīm jomām.

Turklāt ir vēl viens izņēmums – lai reģistrētos kā patentmaksas maksātājs, tavas saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā vai prognozētie ieņēmumi jau taksācijas gadā nevar pārsniegt 10 000 Ls.

Ja ieņēmumi pārsniedz 10 000 latu gadā, tev ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Un vēl viens ierobežojums – ja tu esi reģistrējusies kā patentmaksas maksātāja, savā saimnieciskajā darbībā, piemēram, adījumu izstrādē, rotu gatavošanā utt., par kuru tu maksā patentmaksu, nedrīksti nodarbināt citas personas.

 

Vai šī patentmaksa tiešām katru mēnesi ir vienāda summa, neatkarīgi no mēneša ienākumiem?
Jā, patentmaksas apmērs par attiecīgo saimnieciskās darbības veidu vienam kalendāra mēnesim ir konstants lielums, kas ir neatkarīgs no kalendārā mēneša saimnieciskās darbības ienākumiem. Šīs summas lielums noteikts Ministru kabineta noteikumos (dažām profesijām patentmaksas apmēru skaties tabulā zem raksta).

 

Vai varu reģistrēties kā patentmaksas maksātāja vairākiem nodarbošanās veidiem, piemēram, gan kā adītāja, gan rotu izgatavotāja?
Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību vairākās profesijās, patentmaksas apmērs vienam kalendāra mēnesim nosakāms atbilstoši profesijai ar augstāko patentmaksu.

Turklāt, ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citu pašvaldību teritorijās, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.

 

Kāda ir kārtība, kā varu pieteikties patentmaksas maksāšanai?
Kārtība, kādā noris pieteikšanās uz patentmaksas maksājumiem, ir ļoti vienkārša. Kārtība ir sekojoša:

Fiziska persona, kas vēlas maksāt patentmaksu:

1) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu (MK noteikumu pielikumā), tajā norādot vēlamo laiku, par kādu tā vēlas veikt patentmaksas maksājumus;

2) divu darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā samaksā patentmaksu par visu iesniegumā norādīto termiņu. Patentmaksu var maksāt par 1, 3 vai 6 kalendāra mēnešiem vai 1 kalendāra gadu.

 Savukārt, Valsties ieņēmumu dienests:

1) piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu – reģistrēt fizisko personu par patentmaksas maksātāju uz fiziskās personas iesniegumā norādīto termiņu vai atsaka reģistrāciju, pamatojot atteikumu.

2) un paziņo lēmumu fiziskajai personai vienas darbdienas laikā. Atteikuma gadījumā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā fiziskajai personai patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto kontu, divu darbdienu laikā.

Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrācijas apstiprināšanu ir dokuments, uz kā pamata patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu. Nekādi citi dokumenti (piemērām, atļaujas, licences, utt.) nav nepieciešami un netiek izsniegti.

Pēc fiziskās personas iesniegumā norādītā termiņa beigām fiziskā persona vairs nav tiesīga veikt attiecīgo saimniecisko darbību; nekāds atsevišķs iesniegums par patentmaksas režīma piemērošanas izbeigšanu nav jāiesniedz.

Ja fiziskā persona vēlas turpināt saimniecisko darbību, veicot patentmaksu maksājumus, tad jāiesniedz jauns iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā ar norādi par vēlamo laika periodu.

 

Kur nonāks manis maksātā patentmaksa? Vai no tās man krāsies pensija, sociālie pabalsti utt.?
Patentmaksa ir nodokļu maksājums, apvienojot iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Saskaņā ar likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikto, patentmaksa tiks ieskaitīta budžetā šādā apmērā:

67 % – valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;

33 % – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā.

Līdz ar to patentmaksas maksātāji ir nodrošināti ar atbilstošām sociālajām garantijām.

 

Vai ir kādi ierobežojumi, kādos gadījumos mani nereģistrē kā patentmaksas maksātāju? Piemēram, ja cilvēks jau reģistrēts kā individuālais komersants vai ir SIA īpašnieks?
Patentmaksas maksātājs var būt tikai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai vāc tirdzniecībai paredzētas dabas veltes – ogas, sēnes, savvaļas ārstniecības augus un ziedus – mežos un pļavās.

Savukārt fiziska persona, kuras darbība atbilst iepriekšminēto MK noteikumu 1.pielikumā noteiktajam profesiju un saimniecisko darbību uzskaitījumam, nevar izvēlēties maksāt patentmaksu, ja:

1)      tās ieņēmumi pārsniedz 10 000 latu gadā;

2)      tā ir reģistrējusies ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Tāpat patentmaksas maksātājs vienlaikus (ne vairāk kā trīs kalendāra mēnešus taksācijas gadā) nevar veikt citu saimniecisko darbību, kā tikai darboties šo noteikumu noteiktajās profesijās.

 

Ja cilvēks ir bezdarbnieks, un reģistrējas kā patentmaksas maksātājs, tad viņš bezdarbnieka pabalstu vairs nesaņem un netiek vairs uzskatīts par bezdarbnieku, jo viņš ir uzsācis savu mazo uzņēmējdarbību?
Fiziskā persona, kas ir Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināta kā patentmaksas maksātājs, ir saimnieciskās darbības veicējs noteiktā profesijā un nav uzskatāms par bezdarbnieku.

 

Kāda grāmatvedība man būs jāved, ja reģistrēšos kā patentmakas maksātāja?
Šobrīd patentmaksas maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus uzskaita saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību.

Taču drīzumā stāsies spēkā grozījumi, kas paredz patentmaksas maksātājiem atvieglotu grāmatvedību. Tie paredzēs, ka patentmaksas maksātāji saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, var nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, bet patentmaksas maksātājam ir pienākums izsniegt reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

Paredzēts, ka patentmaksas maksātājs būs atbrīvots arī no gada ienākumu deklarācijas nodošanas, ja tā nav jānodod citu iemeslu dēļ.

Būs noteikta īpaša kārtība, kādā veicama saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite patentmaksas maksātājiem.


Patentmaksas apmērs atkarībā no saimniecības veida

Saimnieciskās darbības veids

Patentmaksa, strādājot Rīgā

Patentmaksa, strādājot pārējās pašv.

Pērlīšu izstrādājumu izgatavotājs

30 Ls

30 Ls

Šuvējs, drēbnieks

50 Ls

30 Ls

Tamborētājs, adītājs

40 Ls

30 Ls

Ādas meistars

40 Ls

30 Ls

Frizieris

60 Ls

40 Ls

Grimētājs

50 Ls

30 Ls

Manikīrs, pedikīrs

60 Ls

30 Ls

Stilists, vizāžists

60 Ls

30 Ls

Fotogrāfs

30 Ls

30 Ls

Floristikas speciālists

30 Ls

30 Ls

Pirtnieks

40 Ls

30 Ls

Mājkalpotājs

50 Ls

50 Ls

Masieris

70 Ls

50 Ls

Aukle

50 Ls

30 Ls

Slimnieku kopējs

30 Ls

30 Ls

Meža un pļavu velšu (ogas, sēnes) vākšana pārdošanai

30 Ls

30 Ls

 

Visus saimnieciskās darbības veidus, uz kuriem ir attiecināma patentmaksa un patentmaksas apmērus vari atrast Ministru kabineta noteikumos.

Detalizēti kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju un maksā patentmaksu, veic patentmaksas maksājumus, patentmaksu sadalījumu pa profesijām un darbībām, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājiem nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1646 „Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā un tās apmēri”.

 

Dalīties.

8 komentāru

 1. Annija Goldberga on

  jāpapēta sīkāk, bet izskatās pēc viena reti prātīga valdības lēmuma. vai kāda zina, kur var izlasīt šo likumu?

 2. Jūlija Liene R. on

  superīga iespēja, vienīgi stulbums, ka viss uzreiz jāsamaksā, kāpēc nevar katru mēnesi aizskaitīt? Tas nav loģiski – ka tad var nomaksāt par visu savas darbošanās laiku uzreiz, ja darboties vel tikai sakšu?

 3. koks ar 2 galiem on

  Tiem, kas var prognozēt savus ienākumus, tiem jau ir izdevīgi, jo vismaz kaut kas aiziet oficiali. Bet TV redzēju ziņu, ka, piemēram, sēņu lasītāja nevar zināt vai šajā mēnesī būs sēnes un varēs vispār atpelnīt to iemaksāto summu.

 4. Jā, sēņotājiem, ogotājiem varbūt ir tāda ne visai droša šī sistēma. Tomēr man kā manikīra un pedikīra speciālistei šis ir daudz idevīgāks modelis, jo mēnesī mans apgrozījums ir daudz lielāks. Un ja es strādātu pēc esošās sistēmas, pārmaksātu krietni vairāk.

 5. Adītāja on

  Paldies par izsmeļošo skaidrojumu! Līdz šim nekur neizdevās atrast kaut cik saprotamu informāciju par šo lietu.

Atstāt Ziņu