Vārda dienu svin: Laura, Jadviga

Kad rozā brilles krīt…

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Eiropas Savienībā ir aptuveni 16 miljoni jaukto laulību. Līdz brīdim, kad cilvēki viens otru mīl un atbalsta, priecājas par bērniņa dzimšanu un kopīgi to arī izaudzina, viss ir labi. Taču mirklī, kad rozā brilles krīt un tālāka kopdzīve vairs nav iespējama, rodas jautājums – pēc kuras valsts likumiem tad šķirt šādu starptautisku laulību un – vai cilvēki vispār pārzina likumus, kas ļautu izvērtēt – kura likumdošana viņiem ir izdevīgāka?

Ņemot vērā lielo jaukto laulību skaitu, ko veicinājusi brīva personu kustība, Eiropas Parlaments lēmis nākt talkā šķiršanās procesa regulējumā, apstiprinot jaunus noteikumus, kas pārim ļaus izvēlēties, pēc kuras valsts likuma laulību šķirt. Ko tad īsti šis jaunais regulējums paredz?

Tieslietu ministrijā skaidro – līdz šim nav bijis noteikts, pēc kuras valsts likums jāvadās, šķirot jaukto laulību. Jaunā regula pagaidām attieksies vien uz atsevišķām ES dalībvalstīm, kuras to atbalstījušas – Beļģiju, Bulgāriju, Vāciju, Grieķiju, Spāniju, Franciju, Itāliju, Latviju, Luksemburgu, Ungāriju, Maltu, Austriju, Portugāli, Rumāniju un Slovēniju. Pārējās dalībvalstis šai regulai varēs pievienoties pakāpeniski.

Laura Pakalne, TM Administratīvā departamenta juriskonsulte: „Pirmkārt, regula paredz, ka laulātie jau pirms laulības šķiršanas var vienoties, pēc kuras valsts likuma laulību šķirt. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kuras dalībvalsts tiesā uzsāks laulības šķiršanas lietu, skatot to piemēros laulāto izvēlēto likumu. Tomēr laulātie nevarēs vienoties par jebkuras valsts likuma piemērošanu, bet tikai par tādu, kuram regulas izpratnē ir cieša saikne ar laulību. Otrkārt, ja šāda vienošanās laulāto starpā nepastāv, tad Regulas normas nosaka, kuras valsts likums piemērojams. Regulā ietverti vairāki kritēriji, pēc kuriem nosaka piemērojamo likumu. Viens no Regulas pamatprincipiem ir tāds, ka piemērojamā likuma norma balstās uz tās valsts likumu, ar kuru personai ir visciešākā saistība. Rezultātā, to, kuras valsts likums piemērojams laulības šķiršanai, ietekmēs tas, kurā valstī ir laulāto dzīvesvieta, kāda ir laulāto valsts piederība, kurā valstī uzsākama tiesvedība. Jāuzsver, ka tas var būt gan jebkuras ES dalībvalsts, gan ne – ES dalībvalsts likums.”

Jaunās regulas galvenais mērķis – nepieļaut labvēlīgākās tiesas izvēli materiāli spēcīgākajam laulātajam un aizsargāt vājāko pusi strīdu gadījumos, kas ir būtiski situācijās, kad cilvēki nevar miermīlīgi vienoties par visām šķiršanās niansēm un, kādai no pusēm ir vairāk naudas labu advokātu algošanai un izdevīgāku nosacījumu panākšanai.

Tieslietu ministrijā atzīst – jaunais regulējums būs noderīgs, jo pašlaik Latvijā nav tiesību šķirt laulību pēc kādas citas valsts likumdošanas. „Turpmāk, piemēram, ja divi Francijas pilsoņi pārceļas uz dzīvi Latvijā un vēlas šeit šķirt savu laulību, atbilstoši Regulai tie varēs izvēlēties laulības šķiršanai piemērot Francijas likumu. Attiecīgi, ja divi latvieši pārceļas uz dzīvi Beļģijā, tie varēs vienoties, ka Beļģijas tiesas viņu laulību šķirs saskaņā ar Latvijas likumu, jo abi ir Latvijas pilsoņi un nepārzina Beļģijas tiesību aktu saturu, kas attiecas uz laulības šķiršanu,” skaidro Laura Pakalne.

Tikmēr zvērināta advokāte Anita Rektiņa uzsver – jaunā regulā pēc būtības nav nekas jauns, turklāt – īsti tās sniegtais labums nav izprotams. „Mīnus ir tas, ka šo regulu piemēro tikai un vienīgi laulību šķiršanas lietā, bet šis process taču ir saistīts arī ar bērniem un uzturlīdzekļiem. Regulas pirmajā pantā pat ierakstīts, ka tā neattiecas uz laulāto vārdu – bet šķirot laulību sievietes taču parasti izvēlas mainīt uzvārdu. Regula neattiecas uz laulāto kopmantas sadali un arī uz vecāku atbildību ne. Tātad – neregulē aizgādības vai saskarsmes tiesības, ” neizpratnē ir A.Rektiņa.

Tomēr advokāte saskata arī kādu ieguvumu. Līdz šim jaukto laulību šķiršanu regulēja tā dēvētā Briseles regula, kura vadījās pēc laulāto valsts piederības un pēdējās dzīvesvietas, nosakot, kura tiesa var lietu skatīt. „Tā jau ir – atbilstoši šim regulējumam, laulātais varēja ceļot no vienas valsts uz otru un manipulēt ar tiesām. Jaunā regula šo riņķa danci pārtrauks, jo noteiks, nevis kurā tiesā, bet, kuras valsts likumi piemērojami laulības šķiršanai” norāda A.Rektiņa. Taču pēc advokātes domām – ierindas cilvēkam būs visai grūti izprast, kas un kā.
A.Rektiņa: „Interesanti, ka regulā noteikts – pirms laulības šķiršanas jāpārliecinās, vai abas puses pilnībā sapratušas vienošanos pēc kuras valsts likumiem šķirs šo laulību. Bet – tas ir tā visai abstrakti, jo – viena parasta Francijas sieviete apprecas ar vācieti un aizbrauc dzīvot uz Vāciju. Pieņemsim, ka noslēdzot laulību, viņi uzreiz vienojas, ka laulību šķirs pēc Vācijas likuma. Vai šī sieviete var saprast, kādi un cik izdevīgi viņai ir Vācijas likumi? Mēs Latvijā visu mūžu dzīvodami, nezinām, kāda ir likumdošana, tad vai šī sieviete varēs izvērtēt citas valsts likumdošanu? Pieņemu, ka tad var būt situācija – laulātais atnāks uz tiesu un teiks, ka ir maldījies, nav izpratis par ko vienojies un – šī vienošanās vairs nebūs spēkā.”

Tādēļ advokāte ir pārliecināta, ka jaunā regula neattieksies uz plašām masām un maz ko atvieglos, ja nu vienīgi palīdzēs situācijā, kad nepieciešams ātri izšķirties, lai bērnu lietas un uzturlīdzekļu jautājumus risinātu pēc tam.

Savā praksē A.Rektiņa gan neskaitāmas reizes pārliecinājusies, ka Latvijas likumdošana, kas nepieļauj laulību šķiršanu līdz nav atrisināti jautājumi par bērniem un uzturlīdzekļiem, ir tiešām noderīgi, jo pasargā no nabadzības kā bērnus tā sievietes. Iespējams, ka regulas piedāvājumu – vienoties pēc kuras valsts likumiem šķirt laulību, lietderīgi būtu izmantot tām dāmām, kuras izvēlas laulības ar Pakistānas un citu šī reģiona valstu vīriešiem. Taču Latvijā cilvēki vēl nav tik pragmatiski, lai kāzu dienā parakstītu vienošanos, kā tiks šķirta viņu laulība.

2007.gada statistika liecina – ES ir 122 miljoni laulību, no kurām 16 miljoni jeb 13% ir starptautiskās jeb jauktās laulības. Minētajā gadā bijis vairāk nekā viens miljons šķiršanos, no kurām 13% bijuši jaukto laulību procesi. „Ja gadā šķiras viens miljons pāru un vienam procentam piemēro šo jauno regulu, iznāk, ka palīdzēt varētu aptuveni 10 tūkstošiem pāru, Ja tā, tad regula sevi būs attaisnojusi, ” uzskata A.Rektiņa.

 

Raksts publicēts sadarbībā ar ES Māja portālu www.esmaja.lv

Dalīties.

1 komentārs

  1. Смотри как красиво написано. Девушка спросила парня, считает ли он её симпатичной. Он сказал нет. Она спросила, хотел бы он быть с ней навсегда, и он снова сказал нет. Тогда она спросила его, если бы она ушла, заплакал бы он и ответом было нет. Она услышала достаточно. Она повернулась, чтобы уйти, слёзы бежали по её лицу. Парень взял её за руку и сказал: Ты не симпатична, ты прекрасна. Я не хотел бы быть с тобой навсегда, мне это НУЖНО. И я бы не плакал, если бы ты ушла, я бы умер. Не сладкие ли это слова!!! Сегодня в полночь ваша любимая половина поймёт, на сколько сильно Вас любит. Что-то хорошее произойдёт с Вами завтра в 13.00-16.00ч. Если эта цепь писем оборвётся, Вы столкнётесь с 10 проблемами в последующие 10 лет. Завтра утром тот человек, который тебе нравится, признается тебе в любви. Завтра твой лучший день, если ты не разошлешь 20 таких надписей до 12 вечера, то закончится твоя любовная история. Это не прикол и не ложь. Просто скопируй и вставь.<br>

Atstāt Ziņu