Vārda dienu svin: Anšlavs, Junora

Dažādās kolēģu sveikšanas tradīcijas darbavietās

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ir maz tādu darba kolektīvu, kuros kolēģi netiktu sveikti dzimšanas dienās. Ja to neorganizē un nedara darba devējs, tad visbiežāk tas notiek pēc pašu kolēģu iniciatīvas, liecina Tip4Me veiktā aptauja.

Tradīcijas un dāvanas atšķiras
Aptaujas mērķis bija noskaidrot kolēģu apdāvināšanas tradīcijas dažādos darba kolektīvos un identificēt problēmas, ar kurām saskaras dāvanu meklēšanas procesā. Līdz šim apzināti teju 50 dažādos Latvija uzņēmumos un iestādēs strādājošo viedokļi. Respondenti pārstāv dažādas nozares – IT, tirdzniecību, finanses, mārketingu, loģistiku, pakalpojumu sektoru u.c.

Analizējot saņemtās atbildes, secinām, ka kolēģu sveikšanas tradīcijas Latvijas iestādēs un uzņēmumos atšķiras. Atšķiras gan tas, kur un kā notiek sveikšana, gan tas, kas gādā par dāvanu. Protams, atšķiras arī tas, kas tiek dāvināts un kāds ir dāvanām atvēlētais budžets.  Par to visu īsumā šajā rakstā.

Uzreiz varam minēt, ka šie ir sākotnējie aptaujas rezultāti. Plānots ir apzināt vismaz 200 dažādu uzņēmumu un iestāžu darbinieku viedokli. Aicinām arī tevi aizpildīt aptaujas anketu, kas aizņems aptuveni 6 minūtes.

KAD sveic?

Pieejas atšķiras – ir kolektīvi, kuros darbinieki tiek sveikti tajā dienā, kad iekrīt svētku diena (ja tā iekrīt brīvdienā, tad nākamajā darba dienā), un ir kolektīvi, kur sveikšana tiek organizēta reizi mēnesī vai kopīgo sapulču reizēs.

KAS sveic?

Aptaujā centāmies noskaidrot, vai Latvijā darbinieku sveikšanu biežāk uzņemas vadība, viss kolektīvs kopā vai katrs pēc saviem ieskatiem.

 

Visbiežāk (60,9%) darbinieki paši organizējas un vāc naudu kolēģu apdāvināšanai. Kopīgi tiek vākta nauda un lemts par piemērotāko dāvanu. Bieži vien kolektīvā ir kāds, kas brīvprātīgi uzņemas iniciatīvu sarūpēt dāvanu. Citur to uztic apdāvināmās personas vistuvākajam kolēģim, jo tas ir zinošāks par apdāvināmā gaumi un vēlmēm.

Salīdzinoši daudzos uzņēmumos (26%) dāvanas darbiniekiem pērk uzņēmums. Tas parasti nozīmē vienotu pieeju visu darbinieku sveikšanai – lai visi ir iepriecināti un neviens nav aizmirsts.

Ievērojami mazāk (13%) kolektīvos kopīga darbinieku sveikšana netiek organizēta. Tā kā daudzi tomēr grib sveikt kolēģus, tas notiek individuāli pēc pašu iniciatīvas.

KO dāvina?

Novērojama tendence, ka gadījumos, kad par sveikšanu rūpējas darba devējs, dāvanas visbiežāk ir standartizētas un paredzamas – tiek dāvāti ziedi, saldumi, kāds alkoholiskais dzēriens vai dāvanu karte (parasti Galactico vai Unikarte).

Ja dāvanu gādā kolēģi, tad pastāv lielāka varbūtība, ka tā būs speciāli piemeklēta konkrētajai personai. Tas gan var nozīmēt, ka dāvanas izvēle var kļūt par pamatu garām diskusijām.

CIK lielā vērtībā?

Summas, kādas tiek tērētas dāvanai, mēdz būt ļoti atšķirīgas un var būt robežās no 10 līdz 70 eiro, vai vairāk. Lielākajā daļā gadījumu tie ir 20, 30 vai 50 eiro. Respondentu atbildēs vērojama tendence, ka dāvanas lielums var atšķirties atkarībā no tā, vai gaviļniekam ir vārda vai dzimšanas diena. Šajā aptaujā koncentrējāmies tieši uz dzimšanas dienu dāvanām, taču daudzi respondenti norādīja, ka vārda dienās dāvanas tiek pirktas par uz pusi mazāku summu. Summas atšķiras arī no tā, vai sveikts tiek “ierindas” kolēģis vai vadītājs.

 

KĀ vāc naudu?

Ja naudu dāvanai vāc jeb, kā tautā saka, “sametas kolēģi”, tad pieejas var būt atšķirīgas. Ir kolektīvi, kuros ir izveidots dāvanu fonds, kurā darbinieki katra mēneša sākumā vai algas dienā iemaksā noteiktu naudas summu. Tad noteiktā budžeta ietvaros tiek iegādāta dāvana. Papildus tam var tikt pasniegta arī kartiņa ar visu kolēģu parakstiem. Mēdz būt arī gadījumi, kad nauda tiek vākta pēc dāvanas iegādes, kad ir zināma summa, kāda par dāvanu iztērēta. To apliecina kāda respondenta atbilde: “Kolēģe iet nopirkt. Pēc tam nosūta visiem epastā, cik no katra pienākas nauda. Tad nu visi iet pie dāvanas pircējas ar savām kapeiciņām!”

Ir arī variants, ka svētku dienā kolēģi samet aploksnē naudu, aploksni aizlīmē un pasniedz kolēģim kā dāvanu. Šādi, tiek uzskatīts, ka kolēģim tiek kompensētas cienasta izmaksas.

Citādāka pieeja gaviļnieku sveikšanai
Pastāv arī citas, salīdzinoši oriģinālas pieejas apdāvināšanas organizēšanai. Šeit dažas no tām:

 •  Brīva diena
  Kāda respondente atklāj, ka viņas darbavietā “dzimšanas dienā neviens netiek sveikts – uzņēmums dāvina darbiniekam brīvdienu, kuru var izņemt vienu nedēļu pirms vai vienu nedēļu pēc dzimšanas dienas”.
 •  Wishlist jeb vēlmju saraksts
  Cita aptaujātā stāsta, ka viņas darbavietā katrs darbinieks ir izveidojis savu vēlmju sarakstu jeb wishlist, kuru var ņemt vērā dāvanas gādāšanas procesā. Paralēli tam gan notiek arī visu kolēģu aptaujāšana par to, ko jubilāram varētu dāvināt.
 •  Dāvanu vietā pārsteigumi darba vietā
  Kādā uzņēmumā, kur iepriekš vākta nauda kolēģu dāvanām, šogad nolemts aizstāt dāvanu karšu dāvināšanu ar dažādiem pārsteigumiem darba vietā kolēģa īpašajā dienā.
 •  “Slepenais draudziņš”
  Kolektīvā ir sadalīts, ka katrs ir atbildīgs par kāda cita kolēģa sveikšanu – tāda sava veida “slepeno draudziņu” būšana. Dāvanām gan ir noteikts apmērs, kurā +/- jāiekļaujas.  
 •  Dāvanas vietā cienasts
  Lai ļautu gaviļniekam pilnībā izbaudīt savu svētku dienu, ir kolektīvi, kuros tieši kolēģi ir tie, kas svētku dienā sarūpē cienastu.

Pusi pastāvošā kārtība apmierina, puse alkst pēc izmaiņām
Jautāti, vai respondenti ir apmierināti ar pastāvošajām kolēģu sveikšanas tradīcijām, vairāk kā puse (57 %) atzina, ka viņus ierastā kārtība apmierina:  24% atbildēja “Apmierina” un 33% atbildēja “Patīk”.

 

Tomēr aptuveni trešā daļa – 33%, ar esošajām tradīcijām nav apmierināti un gribētu tās uzlabot. Jāpiemin, ka neapmierinātie ir gan starp tiem, kuru darbavietās apdāvināšana notiek, gan starp tiem, kuru darbavietās apdāvināšana nenotiek.

Tie, kas strādā darbavietās, kurās apdāvināšanās šobrīd nenotiek, norāda, ka gribētu, lai šāda tradīcija tomēr pastāvētu. Viņi būtu priecīgi, ja saņemtu kaut vai kādu kārumu vai dāvanu karti. Tas tomēr liek justies īpašam un pamanītam svētku dienā.

Tie, kuru darba vietās apsveikšana kaut kādā formā notiek, visbiežāk pauž neapmierinātību ar dāvanu pirkšanas organizatorisko pusi, piemēram, naudas vākšanu. Ne visi diemžēl goprātīgi veic iemaksas dāvanu fondā, kā rezultātā kādam kā lūdzējam jāstaigā, par to atgādinot. Arī dāvanu izdomāšanas un sagādāšanas pienākuma uzlikšana uz viena pleciem izraisa neapmierinātību. Tiek norādīts arī uz pastāvošajām problēmām dāvanas pasniegšanas izpildījumā – nereti iztrūkst pārsteiguma moments un trūkst personīgas attieksmes.  

Taču neapmierinātie ir arī starp tiem, kuru kolektīvos pie dāvanas izvēles tiek īpaši piedomāts. Piemērs: “Tā ir lieka laika tērēšana gan visiem diskutējot par dāvanu, gan tam cilvēkam, kam jāiet dāvana pirkt. Manuprāt labāka dāvana būtu tāda, ka gaviļiekam tiek uzdāvināta kūka vai kaut kas cits ēdams, ko visi kopā apēd. Citādi kūku pērk pats gaviļnieks, iztērē vismaz 20 eiro un pretī saņem kaut kādu random dāvanu tādā pašā vērtībā.”  Tam piekrīt arī cita aptaujātā: “Katru reizi ir jādomā īpašs risinājums.” Viņasprāt apdāvināšanu varētu vispār atcelt, jo tā sagādā neērtības kā apsveicējiem, tā apsveicamajiem.

Kopumā nākas secināt – cik cilvēku, tik viedokļu, tomēr ir redzams, ka pastāv ļoti smalka robeža, lai it kā tik jaukā kolektīva tradīcija sveikt un apdāvināt kolēģus dzimšanas un vārda dienās nekļūtu par garlaicīgu, bezpersonisku un dažbrīd pat uzspiestu pienākumu.

 

Aptauja joprojām turpinās, tāpēc labprāt uzzināsim par apdāvināšanas tradīcijām tavā darbavietā un tavu viedokli par tām – tas aizņems tikai 6 minūtes. SPIED ŠEIT >>

Vairāk par atsevišķiem jautājumiem publicēsim, kad būs ievāktas vismaz 200 respondentu atbildes. Redzēsim, vai saglabāsies šīs pašas tendences vai novērosim jaunas. Publikācijas varēs lasīt gan tepat sievietespasaule.lv, gan Tip4me veidotāju blogā atbalstamtipu.lv.

Dalīties.

8 komentāru

 1. 13% darba kolektīvos nesveic kolēģus dzimšanas dienā? Tas ir dzaudz! Tikai darbs, darbs un vēlreiz darbs. Cerams uz bērēm aizies …

 2. ar rūgtumu sirdī on

  Savulaik strādāju kolektīvā, kur no kolēģu puses sveikšana izpaudās vien ar strupu frāzi: "ĀA, tev taču šodien dzimšanas (vārda) diena. Apsveicu!", bet no jubilāra vienmēr tika sagaidīts klāts galds un dzērieni. Tad gan gribējās nospļauties!

 3. Interesanti gan on

  Gribētu zināt, kur kolēģiem dāvina dāvanas pa 70 EUR. Ceru, ka to uzsauc priekšniecība 🙂

 4. taa daavanu domaasana tiessam ir baigi neerta.. <br>bet tad atakal pienaak mani sveeetki un es gaidu to sveikssanu :))

 5. Ko dāvināt? on

  Kādas idejas ko dāvināt? Varētu padalīties ar idejām, jo izdomāt reizēm tiešām aizņem daudz laika

Atstāt Ziņu