Vārda dienu svin: Hermīne, Estere, Liepa

Cilvēku tipi darbā: ar ko atšķiras loģiskie un ētiskie?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

rofesijas vai darbinieka izvēlē ir būtiski par cilvēku zināt vairākas iezīmes, tās arī noteiks viņa profesionālās veiksmes un vājos posmus. Būsi jau novērojis, ka ir prāta cilvēki, bet ir tādi, kas visu jūt ar sirdi. Vieni ir bezkaislīgi un objektīvi, bet otri lēmumus pieņem saskaņā ar sirdsbalsi, simpātijām vai nepatiku. Tos vēsos mēs saucam par loģiskajiem, bet maigākos un dvēseliskos, par ētiskajiem. Ko tad katrs no šiem spēj?

Loģika. Prāts, organizētība un prasme pārliecināt. Tomēr šiem ir problēmas saskarsmē ar cilvēkiem, vēsums.

Ētika. Prasme komunicēt ar cilvēkiem, motivēt viņus. Taču šiem ir grūtības analizēt, domāt sakārtoti.

Tātad, ja ir nepieciešam labs programmētājs, tad šim darba labāk derēs loģiskais tips. Lai arī ētiskais tips, atbilstoši izglītojies ar vēlmi strādāt un attīstīties, diezgan labi tiks galā ar šo darbu, tomēr loģiskais tips to paveiks ātrāk un kvalitatīvāk. Turklāt loģiskais tips izrādīs iniciatīvu un radīs ko tādu, kas viņa pienākumos nemaz nebija ietilpis.

Ētiskais tips apgūs noteikumus – kas un kā ir jādara, kā rakstīt kodu un kā risināt standarta problēmas. Taču nepieredzētā situācijā ētiskais tips nonāks strupceļā. Mērķtiecīgs ētiskais tips gan ar to tiks galā, jo ir taču citi gudri cilvēki, grāmatas un mēģinājums trāpīt uz dullo, tomēr loģiskais tips te izrādīsies profesionālāks.

Piemēram, kādā uzņēmumā vienā nodaļā strādāja divas darbinieces – finansistes. Vienai darba pieredze 5 gadi, bet otrai tikai daži mēneši. Otrā darbiniece to pašu darbu darīja ātri, patstāvīgi pieņēma pamatotus lēmumus un strauji auga šajā uzņēmumā. Turpretī pirmā darbiniece strādāja lēni, stabili, pati necentās pieņemt nekādus lēmumus, bet vienkārši izpildīja vadītāja dotos uzdevumus. Toties cienāja ar tēju un kārumiem savus kolēģus, ar prieku sagaidīja uzņēmuma klientus un viesus, vienmēr piedalījās visos korporatīvajos pasākumos.

Tātad, secinām, ka pirmā darbiniece ir ētiskais tips ar augsti attīstītu sensorisku (par to liecina rūpes par kolēģiem), bet otrā – loģiskais tips, kam dominē intuīcija. Savas stiprās puses nodarbināja otrā darbiniece. Pirmajai visu laiku bija nepieciešams atbalsts, tāpēc viņa bieži lūdza padomu, konsultējās, bet savas stiprās puses realizēja caur komunikāciju un rūpēm par saviem kolēģiem. Vai tas ir labi? No vienas puses, pirmā darbiniece ir paredzama sava darbībā, stabila un uzturot emocionālo fonu, palīdz strādāt citiem, saliedē kolektīvu. No otras puses, viņa būtu lieliska biroja administratore vai personāla vadītāja, tā viņas darba rezultāti uzņēmumā būtu daudz jūtamāki.

Vēl vienkāršāk:

Ētiskais – māk komunicēt ar cilvēkiem, ietekmēt viņu emocijas, veidot attiecības;

Loģiskais – māk domāt, risināt loģiskus uzdevumus, paaugstināt uzņēmuma līmeni, būvēt modeļus, izprot darba procesus

Sensorais ir praktiskāks, piezemēts, uzmanīgs, veiksmīgi vada cilvēkus, noved iesākto līdz kvalitatīvam rezultātam.

Intuitīvajam piemīt iztēle, prot ģenerēt idejas un meklēt informāciju, labi spēj prognozēt notikumus.

Katram ir spēcīgas tikai divas no šīm funkcijām, turklāt loģika izslēdz ētiku, bet sensorika izslēdz intuīciju.

Tātad, tu vari būt vai nu loģiskais sensorais tips vai loģiskais intuitīvais tips. Vai arī ētiskais sensorais  vai ētiskais intuitīvais tips.

Iespējams, kādam liksies, ka viņam ir spēcīgi attīstīta gan intuīcija, gan sensorika. Ko tad darīt? Jebkuram no mums tomēr dominē kāda no iezīmēm, pat ja šis sadalījums ir 55 % par labu intuīcijai pret 45% sensorikas.

Kā Tev liekas – ja esat labrocis, bet pēkšņi sāksi rakstīt ar kreiso roku, vai tas izdosies tik pat ātri un salasāmi kā ar labo roku? Nē, tomēr daudzi apzināti izvēlas mācīties rakstīt ar abām rokām. Tas nav pareizais ceļš, jo tā tiek grauts cilvēka pašvērtējums. Jāstrādā ir ar savām stiprajām pusēm.

Šo lasot kāds uzreiz sapratīs sev piemēroto darbības virzienu, citam tik viegli neies, tāpēc sava tipa noteikšanu vai atbilstoša personāla atlasi labāk uzticēt lietpratējiem.

Dalīties.

Atstāt Ziņu