Pārlūkojam: Vienoti pret!

Vienoti pret!
Autors:

Vienoti PRET!

Kad pirms 145 gadiem radās ideja par Latviešu biedrību organizēšanu un 1868.gadā nodibināja Rīgas Latviešu biedrību, viens no tās pamatmērķiem b…