Pārlūkojam: sēšana

Aprīlī veicamie dārza darbi
Autors:

Aprīlī darbu daudz: jāplāno un jāgatavo dobes, jāpiķē stādiņi, jānorūda dēsti, jāsēj un jāstāda virkne dārzeņu gan siltumnīcā, un ja laiks atļaus,- arī laukā dobēs.