Pārlūkojam: pirmā mīlestība

Garstāsts Skolas laikā. 1.daļa
Autors:

Ance  gāja vidusskolā, kā tas viņas gados parasts. Tie, kas negribēja vai arī nevarēja tālāk mācīties,  izlēmuši, ko darīt pēc  obligātās pamatskolas izglītības iegūšanas.  Ance to jau bija ieguvusi, bet pēc vidusskolas gribēja turpināt mācības arī tālāk…