Pārlūkojam: Pašpietiekamība…

Pašpietiekamība…
Autors:

Sveikas, meitenes…
Šis būs mans pirmais bloga ieraksts, tādēļ ņemat par labu…
Šodiena man izvērsās kā lielā pārdomu pēcpusdiena, kurā man radās daudz neatbildētu j…