Pārlūkojam: Māte vai dzemdētāja?

Māte vai dzemdētāja?
Autors:

Zvēriem, lopiem bērni piedzimst. Par mātēm viņus nedēvē. Sievietes gan tā sauc, ir tādi, kas tās tur Dieva vietā. Jaunam skuķim kādos 16 gados piedzima bērns. Par mammu bērns sauc si…