Pārlūkojam: DG #1 Pirmsākumi…

DG #1 Pirmsākumi…
Autors:

Jau kopš bērnības es skaidri zināju, ko vēlēšos, kad izaugšu liela. Es zināju, par vēlēšos kļūt un globālās līnijās tā arī bija, klāt nācis tikai tas, ko pieprasa attiecīga