Pārlūkojam: bezdarbs

Esmu palikusi bez darba. Ko darīt?
Autors:

Esmu palikusi bez darba. Tagad man priekšā neziņu pilnas nedēļas, mēneši. Ko darīt, ja esi nonākusi šādā situācijā? Kā nepadoties un izmantot šo laiku, kamēr esi bez algota darba, savā labā?