Pārlūkojam: Visi vīrieši ir cūkas – neiztrūkstoša frāze sieviešu leksikā