Pārlūkojam: Tatjana Ismailova – grāmatas “Saruna par Tevi” autore.