Pārlūkojam: Kurš cilvēku iecēla par ‘radības kroni’?