Pārlūkojam: Klusi

Klusi,klusi…
Autors:

Klusi,klusi,

tik nemanāmi

ir tā atnākusi.

Klusi,klusi

tik nemanāmi

manu sirdi nozagusi.

Klusi,klusi

cerības iedevusi,

savos tīk…