Vārda dienu svin: Benita, Everita, Verita, Emerita

Uzturlīdzekļi vai alimenti – kas tas ir?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Esmu saskārusies ar juridiskās terminoloģijas džungļiem. Nācās noskaidrot kas ir kas. Varbūt kādam tas palīdzēs izprast ko tad tie juristi tur runā…..

Izrādās:

Termins „alimenti” sarunvalodā (un tikai sarunvalodā!) ir aizķēries vēl no padomju laikiem – alimentācijas pienākums (pienākums maksāt līdzekļus bērna uzturam) bērna vecākiem tika noteikts Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā, kur 75.pants paredzēja pienākumu vecākiem uzturēt savus nepilngadīgos bērnus un darba nespējīgos pilngadīgos bērnus, kam nepieciešama palīdzība.
Šodien ar jēdzienu „uzturlīdzekļi” saprot naudas līdzekļus, ko ir pienākums nodrošināt katram no vecākiem sava bērna uzturam – ēdienam, apģērbam, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanai, bērna kopšanai un viņa izglītošanai un audzināšanai (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšanai, pēc iespējas ievērojot bērna individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).

Civillikuma 179. pants:
Vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu. Šis pienākums gulstas uz tēvu un māti līdz laikam, kad bērns pats var sevi apgādāt.
Pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem.

Ja bērnam ir pašam sava manta, bet vecākiem tās nepietiek bērnam nepieciešamo uztura izdevumu segšanai, šos izdevumus var segt no bērna mantas ienākumiem; ja šo ienākumu nepietiek, var izlietot daļu no bērna mantas, bet vienīgi ar bāriņtiesas atļauju.

Ja vecāku nav vai viņi nespēj uzturēt bērnu, šis pienākums līdzīgās daļās gulstas uz vecvecākiem. Ja vecvecāku mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs, tiesa var noteikt viņiem uzturēšanas pienākumu samērā ar katra mantas stāvokli.

Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kuru bērnam nodrošināt ir pienākums katram no vecākiem neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto iztikas minimumu un bērna vecumu.
Ja ir radies strīds par uzturlīdzekļiem bērnam, tiesa pēc prasītāja lūguma nekavējoties pieņem lēmumu par to, kādā apmērā atbildētājam pagaidām, līdz strīda izšķiršanai, jāsedz bērna uzturēšanas izdevumi. Bērna pagaidu uzturlīdzekļu apmērs nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmēru.

Ja administrators atļaus, padalīšos ar informāciju:
Tad nu tā, ja gadījumā ir situācija, kad ir vajadzīgs jurists, iesaku advokāti Lindiņu (67800590) – jauka un pretimnākoša. Birojs ir Vecrīgā – ļoti ērti. Konsultācija ir bezmaksas. Tiešām iesaku aiziet un aprunāties, no tā nav jābaidās. Ja nonāks līdz tiesa, Linda palīdzēs ar dokumentiem (prasības pieteikums tiesā) un tas maksā tikai 30 Ls!!! Pareizi sastādīts pieteikums ir garantija ātrai izskatīšanai. Sevi vajag pažēlot šajā grūtajā posmā. Nekas patīkams tas nav, bet bērnam vajadzīgs smaidīgs vecāks, nevis nokreņķējies. Veiksmi visiem, kuriem šī situācija stāv priekšā. 

Dalīties.

Atstāt Ziņu