Pārlūkojam: rūta šepetis

Jauns romāns ‘Starp pelēkiem toņiem’
Autors:

1941.gadā Baltijas valstis nozuda no pasaules kartes un atkal parādījās tajā tikai 1990.gadā. Par šo vēstures periodu Rietumos tiek stāstīts reti, un autore šajā grāmatā runā to baltiešu vārdā, kuriem Staļina represijas atņēma visu.