Pārlūkojam: Par siltummaksas sadalītājiem (alokatoriem)