Pārlūkojam: … palidosim? II

… palidosim? II
Autors:

…ziniet, īstenībā… lidot nemaz nav tik grūti! Tikai… – mazliet trūkst iemaņu… Un tāpēc mēs ar Giņku vienā acu mirkli pacēlāmies tik augstu… augstu…