Pārlūkojam: NEKRĀPJOT sajust.

NEKRĀPJOT sajust.
Autors:

Pieskarties citam, tā, pavisam īpaši. Turklāt sava vīrieša acu priekšā. Neiespējami? Muļķības! Un viņš pat neko nenojauš…

Jā, es runāju par divu …