Pārlūkojam: Lekcijas Video – Patiesība

Lekcijas Video – Patiesība
Autors:

​Šī ir lekcija “Patiesība par alkoholu un narkotikām”, kura izsauca un vēl joprojām izsauc ovacijas vecāku un pusaudžu vidū. Lektore Marina Gribanova (Ukraina) ar šīs lekcijas palīdzību