Pārlūkojam: „Laiks ir pati mūsu dzīve.”

„Laiks ir pati mūsu dzīve.”
Autors:

Laiks ir mūžīgi mainīgais un visu cilvēku mainītājs. Katra sekunde ir kaut kas jauns un nebijis. Pēc sekundes būs nākotne sekundi atpakaļ bija pagātne, kas tagad ir atmiņas. Laiks ir, …