Pārlūkojam: laika ceļotāja sieva

Laika ceļotāja sieva
Autors:

Autore Henrija ceļošanu laikā pasniedz kā mākslinieciskas izteiksmes līdzekli, uzskatot, ka tādējādi tiek gūts jauns skatpunkts uz mīlētāju vēlmi kļūt par vienotu veselumu.