Pārlūkojam: Labirints

Labirints
Autors:

Par labirintu seno dabu liecina visā pasaulē atrastie gleznojumi uz alu sienām un klintīm. Konkrētu labirintu izcelšanās laiku un vietu neviens nezina. Par vienu no vissenākajiem labirintiem