Pārlūkojam: Kundalini jogas festivāls pirmais Latvijā