Pārlūkojam: Jāintegrējas?

Jāintegrējas?
Autors:

Vārda integrācija skaidrojums katram savs… Sabiedrībā esot jāintegrējas ne tikai cittautiešiem, bet arī invalīdiem, piemēram.Tādā sabiedrībā jāintegrējas, kuras valsts…