Pārlūkojam: dakteris

Gribu pie Eiropas daktera!
Autors:

Jau tagad, atrodoties vai strādājot kādā no ES valstīm, ikviens var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, tomēr bieži vien cilvēkam nākas sastapties ar dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem.