Pārlūkojam: Cīņā pret vardarbību ģimenē

Cīņā pret vardarbību ģimenē
Autors:

Vardarbība ģimenē – tā ir sena problēma. Šī problēma ir pētīta no visām pusēm.<br />
<br />
Pašlaik vardarbības ģimenē problēmas risināšana iziet citā līmenī. Eiropā un Amerik…