Pārlūkojam: būs mr

būs mr
Autors:

Lūdzu padomu (šoreiz ir izņēmuma gadījums) vai mēnešreizes var paātrinat par vienu dienu? Vai vēlāk?