Pārlūkojam: Arī man … :)

Arī man … :)
Autors:

Pavasaris ir pieskāries arī man ar raibā taureņa spārniem.

Ļoti, gadiem ilgi, esmu bijusi viena un ar to arī itkā mierā. Jo viss ir stabili, sirdssāpju nav, ir mierīgi un…