Pārlūkojam: 20 gadi

Tā mēs dzīvojām!
Autors:

Centrālā Statistikas pārvalde atskatās uz  Latvijas 20 neatkarības gadiem ar statistikas palīdzību. Interesanti atskatīties un atcerēties – mobilie telefoni 1991.gadā bija tikai 61 cilvēkam, arī internetu plaši sākām lietot tikai pēc 2004.gada.