Vārda dienu svin: Ilze, Ildze, Izolde

Apdrošināšana – vienlīdzīga sievietēm un vīriešiem

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šobrīd visbiežāk apdrošināšanā tiek diskriminēti vīrieši – it īpaši dzīvības apdrošināšanā, kur vīriešiem (sakarā ar augstāku mirstību un īsāku dzīves ilgumu) ir ievērojami lielākas dzīvības apdrošināšanas prēmijas nekā sievietēm. Ir vērojama zināma tendence, ka arī OCTA cenas jauniem vīriešiem ir lielākas nekā jaunām sievietēm ar līdzīgu braukšanas pieredzi.

Ņemot vērā Eiropas Savienības direktīvas par diskriminācijas aizliegumu pēc dzimuma un grūtnieču diskriminācijas aizliegumu, pašlaik Latvijā tiek gatavotas izmaiņas likumā par apdrošināšanas līgumu, lai nodrošinātu to, ka apdrošināšanā patērētāji netiek diskriminēti pēc šīm pazīmēm.

Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija (PABA) uzskata, ka apdrošināšana pati par sevi principā vienmēr ir indivīdu diskriminējoša, jo apdrošināšanas prēmijas parasti un gandrīz vienmēr tiek noteiktas ne tikai atkarībā no indivīda uzvedības vai individuālās apdrošināšanas vēstures, bet arī atkarībā no apdrošinātās personas piederības pie kādas grupas. Apdrošināšanas cena (prēmija) var būt atkarīga no profesijas, no vecuma un veselības stāvokļa, no dzīvesvietas adreses, no īpašuma tipa (piemēram, koka vai mūra ēka) un no piederības daudzām citām grupām, tai skaitā no dzimuma un citiem apstākļiem, kurus mēs paši nevaram ietekmēt.

Asociācija uzskata, ka apdrošināšanas būtība ir iespējamo risku iestāšanās varbūtības novērtēšana. Lai to veiktu, ir jāizmanto un objektīvi jāanalizē visi pieejamie dati, tai skaitā dati par dzimumu un/vai grūtniecības stāvokli. Ja analīze norāda par objektīvu statistisku sakarību starp kādu patērētāja parametru (piemēram, dzimumu) un riska iespējamību, tad tam arī ir tiesības būt atspoguļotam apdrošināšanas prēmijā.

PABA uzskata, ka dzimuma vērtēšanai ir ļoti svarīga nozīme daudzos, it īpaši ar veselības apdrošināšanu saistītos riskos. Ja tiks izslēgta iespēja vērtēt personas dzimumu vai grūtniecības stāvokli, tad ir iespēja, ka apdrošināšanas segums kopumā var tikt sašaurināts, lai izvairītos no dzimuma specifiskiem riskiem. Piemēram, ja apdrošinātajiem nebūs tiesības saņemt informāciju par personas dzimumu un grūtniecības stāvokli, tad var, piemēram, gadīties, ka no ceļojumu apdrošināšanas seguma apdrošinātāji var vispār izslēgt visus ar grūtniecību un dzemdību problēmām saistītos riskus. Jau šobrīd Latvijas apdrošināšanas sabiedrību ceļojumu apdrošināšanas noteikumi parasti ierobežo vecu cilvēku iespējas saņemt apdrošināšanu un ierobežo iespējas saņemt atlīdzību iestājoties noteiktiem ar grūtniecību saistītiem riskiem.

Tajā pašā laikā PABA neatbalsta apdrošināšanas reklāmas un atlaižu kampaņas, kas tiek veidotas pēc dzimuma pazīmes. PABA uzskata, ka visām atšķirībām prēmijās ir jābūt pamatotām ar statistiku un analīzi un ir jādod iespēja patērētājiem iegādāties apdrošināšanas segumu pret jebkuru risku, par to maksājot objektīvu un atbilstošu cenu.

 

92,72% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis paziņojums presei ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija.

Dalīties.

Atstāt Ziņu